تبلیغات
درگاه تخصصی مهندسی عمران و معماری - گزارشات پیارك
درگاه تخصصی مهندسی عمران و معماری
پایگاه اطلاعاتی مهندسی عمران
تبلیغات سایت

بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 10 تیر 1389
گزارشات پیارك

 


 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 
ا
 

 

 

 


  

 

 


 

 

 

   روشها و شرایط لازم برای عملیات خاكی به منظور كاهش اثرات زیست محیطی پروژه های راه
 


 
انتخاب مصالح و طراحهای انعطاف پذیر برای آمد و شد و شرایط آب و هوایی سخت
 
ممیزی ایمنی راه
 
روشهای مشاركت همگانی در توسعه پروژه های راه
 
مدیریت ترافیك و كیفیت سرویس
 برنامه ریزی و بودجه بندی در شبكه راهها

تجهیزات اتوماتیك بررسی ترك خوردگی روسازی راه

گزارش عمومی و نتایج بیست و دومین همایش مجمع جهانی راه

ایمنی در تونل
 


 
بهبود تامین منابع مالی و مدیریت نگهداری
 
بازیافت روسازی های انعطاف پذیر موجود
 
بهینه سازی شبكه راههای موجود بین شهری
 
ارتقاء و بهبود عماكرد داخلی ادارات راه
 


 
روشهای ارزیابی اقتصادی برای پروژه های راه در كشورهای عضو پیارك
 
روشهایی برای ارزیابی خطر وقوع زمین لغزه ها
 
تامین مالی و ارزیابی اقتصادی
 
حمل و نقل هوشمند
 


 
كیفیت خدمات جاده ای
 
الگوی مناسب برای بهره برداری و نگهداری تونلهای جاده ای
 
فرایند تصمیم گیری در اعمال سیاستهای پایدار حمل و نقل
 
محیط زیست و پروژه های راهسازی
 


 
حمل و نقل كالا
 
تراكم ترافیك در آزادراهها و بزرگراهها
 
پیشرفت مدیریت و تامین بودجه نگهداری راهها در آفریقا
 
تبادل فناوری و توسعه
 


 
كاربرد بتن غلتكی در راهسازی

مدیریت عملكرد پلها
 
توسعه ابزارهای سنجش عملكرد
 
راهسازی در نواحی بیایان
 


آزمون بین المللی هماهنگ سازی اندازه گیری پروفیلی طولی و عرضی راه و گزارش آنها

آسفالت متخلخل

ارزیابی و تامین بودجه نگهداری راه  در كشورهای عضو پیارك

بزرگراه آسیایی و توسعه

 

 

 

 

حفاظت كاتدیك عرشه پلها

دستیابی به كیفیت در عملیات راهسازی

راهنمای انتخاب و انجام آزمایشهای خط‌كشی راه

راهنمای سیستم های حمل ونقل هوشمند - ویرایش دوم

روشهای بهبود ایمنی در راههای بین شهری

روكش ‌های سطحی

رویكرد چندوجهی برای سیستم حمل ونقل

سیاست حمل ونقل اروپا تا سال 2010

سیستمهای مدیریت سوانح رانندگی در تونلها

محدودیتهای وزن و ابعاد وسایل نقلیه

 

مخلوطهای آسفالتی با مقاومت بالادر برابر شیارشدگی

مدیریت راه

مروری بر مدیریت دارایی در راهها

مطالعات تطبیقی فعالیتهای مدیریت پل

مطالعه ای بر مدیریت ریسك در راهها

راههای با روسازی انعطاف پذیر

 

منبع :
http://rahiran.ir
سایت معاونت آموزش ، تحقیقات و فنآوری وزارت راه و ترابری
طبقه بندی: کتب و جزوات درسی،  مقالات ، 
ارسال توسط مهران طاهرپور کلانتری
آرشیو مطالب
نظر سنجی
سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
كاربران

تبلیغات