تبلیغات
درگاه تخصصی مهندسی عمران و معماری - دانلود تمامی نشریات منتشر شده در سالهای 88 و 87
درگاه تخصصی مهندسی عمران و معماری
پایگاه اطلاعاتی مهندسی عمران
تبلیغات سایت

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 4 مرداد 1389

دانلود تمامی نشریات منتشر شده در سالهای 88 و87

لیست موضوعی نشریات به شرح زیرمی باشد:

معرفی ماشین‌آلات عمرانی
مدیریت ایمنی در كارگاه‌های عمرانی
مدیریت نگهداری و تعمیرات ماشین‌آلات عمرانی
مدیریت بهره‌برداری ماشین‌آلات عمرانی
راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه‌ها
راهنمای برآورد ضریب زهكشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشك و نیمه‌خشك
معیارها و ضوابط فنی عملیات اكتشافی ژئوتكنیك سامانه‌های آبیاری و زهكشی

 

لیست موضوعی نشریات به شرح زیرمی باشد:

معرفی ماشین‌آلات عمرانی
مدیریت ایمنی در كارگاه‌های عمرانی
مدیریت نگهداری و تعمیرات ماشین‌آلات عمرانی
مدیریت بهره‌برداری ماشین‌آلات عمرانی
راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه‌ها
راهنمای برآورد ضریب زهكشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشك و نیمه‌خشك
معیارها و ضوابط فنی عملیات اكتشافی ژئوتكنیك سامانه‌های آبیاری و زهكشی
راهنمای اندازه‌گیری و ثبت پارامترها درتصفیه‌خانه‌های فاضلاب و پردازش آن
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های اعلام و اطفاء حریق در پست های فشار قوی نشریه شماره 47
فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح‌های فاضلاب و آب‌های سطحی
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی 479- نشریه شماره
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی 479- نشریه شماره
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان‌ها- جلد اول: تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مكانیكی ساختمان ها - تاسیسات بهداشتی
مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری جلدسوم زهكشی نشریه شماره 3-471
مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری جلددوم آبیاری نشریه شماره 2-471
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال روش های جلوگیری از خوردگی در پست های فشار قوی نشریه شماره 4
ضوابط طراحی هیدرولیكی شیب‌شكن‌ها، تندآب‌ها و تاسیسات پایانه‌ای استهلاك انرژی در شبكه‌های آبیاری و زهكشی
دستورالعمل نگارش (تایپ) و آماده‌سازی نشریه
راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راههای کشور نشریه شماره 354
راهنمای مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال هماهنگی عایقی در پست های فشار قوی - نشریه شماره 4
راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات مكانیكی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ) - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح
راهنمای طراحی تلمبه خانه های آب نشریه شماره 470
تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود(ویرایش اول) نشریه شماره 361
مبانی و ضوابط توسعه گلخانه‌ها - مبانی و ضوابط طراحی
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو جلد اول
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو جلد دوم
مشخصات فنی عمومی سدها
دستورالعمل انجام مطالعات خاك‌شناسی
دستورالعمل تجزیه‌های آزمایشگاهی نمونه‌های خاك و آب
دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه‌ها و نظام گلخانه‌ای كشور
مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی زمین‌های شالیزاری - جلد اول: كلیات
راهنمای طراحی هیدرولیكی تصفیه‌خانه‌های آب
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های اینترتریپ و اینترلاك در پست‌های فشار قوی
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - شینه‌بندی و آرایش تك خطی در پست‌های فشار قوی
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو جلد 1
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو جلد 2
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - نقشه‌برداری خطوط انتقال نیروی برق
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو جلد 1
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو جلد 2
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مشخصات فنی و عمومی در پست‌های فشار قوی
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ثبات وقایع و خطا در پست‌های فشار قوی
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های سرمایش و گرمایش و تهویه متبوع در پست‌های فشار قوی
مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های كنترل فرسایش جلد چهارم تعاریف و علائم استاندارد در نقشه های اجرایی آبخیزداری - نشریه شماره 4-450
نقشه‌های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الكتریكی ساختمان
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - جلد 1
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - جلد 2
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی جلد 1
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی جلد 2
دستورالعمل ارزشیابی دارایی‌های معدنی
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی جلد 1
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی جلد 2
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مكانیكی ساختمان (جلد ششم) نقشه‌های جزئیات قسمت دوم
راهنمای اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ‌های تزیینی و نما
فهرست خدمات مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی (تصفیه‌خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره‌برداری)
راهنمای طبقه‌بندی كیفیت آب خام، پساب‌ها وآب‌های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی
موافقت نامه ساخت بهر ه‌برداری واگذاری Build - Operate - Transfer (BOT) نشریه شماره 469
آیین‌نامه طرح و محاسبه پل‌های بتن‌آرمه
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - تركیب بارگزاری نیروها بر سازه‌های پست‌های فشار قوی
آیین‌نامه طرح پل‌های راه و راه‌آهن در برابر زلزله
راهنمای كاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های فولادی
راهنمای كاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بتنی
راهنمای كاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بنایی
تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های معدنی- واژه‌ها و اصطلاحات پایه فرآوری مواد معدنی
دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختم�
طبقه بندی: کتب و جزوات درسی، 
ارسال توسط مهران طاهرپور کلانتری
آرشیو مطالب
نظر سنجی
سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
كاربران

تبلیغات